About Me

Hi, I’m

Kailash Khaki Shrestha

Public Health Professionals/Social Activist

  • Address:          Biratnagar | Nepal
  • Phone:                  +9779852020620
  • Date of birth:       1979-09-24

Facebook Page

YouTube Channel

।। कोरोना विशेष ।। २०७७-०२-२३: प्रा.डा. दिनेशराज भुजु (वातावरण विषयका अनुसन्धानकर्मी)

।। कोरोना विशेष ।। २०७७-०२-२३: नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश १ र BFM 91.2 को संयुक्त प्रस्तुति, प्रा.डा. दिनेशराज भुजु (नास्टका प्राज्ञ तथा वातावरण विषयका अनुसन्धानकर्मी) बिहान ९ बजेको BFM बुलेटिन पश्चातको कुराकानी र दिनको १ बजे BFM बाट पुनः प्रसारण हुनेछ ।Show More
1 of 7 Next

Contact me /Give feedback, Suggestion