घुमघाम

घुमघाम

आज साथिसग को रमाइलो घुमघाम भयो। नेपालको पानीजहाज चढ्ने मौका पनि मिल्यो ।

Leave a Reply